افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
تحقیق و تفحص ها در اغلب موارد به ابزار زد و بند تبدیل شده است/مسئولیت پذیری در مجلس باید بر مبنای شایسته سالاری انجام گیرد ۰۴ خرداد ۱۳۹۹
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم عنوان کرد ،

تحقیق و تفحص ها در اغلب موارد به ابزار زد و بند تبدیل شده است/مسئولیت پذیری در مجلس باید بر مبنای شایسته سالاری انجام گیرد

اگر در مجلس قواعد شایسته سالاری محترم شمرده نشود چگونه می‌توان توقع داشت که در سایر ارکان نظام آن قواعد مراعات شود؟