افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
دولت بایدن می تواند با لغو تحریم ها زمینه توقف اقدامات جبرانی ایران را فراهم کند ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دبیر شورای امنیت ملی عنوان کرد ؛

دولت بایدن می تواند با لغو تحریم ها زمینه توقف اقدامات جبرانی ایران را فراهم کند

اظهارات مقام های مختلف آمریکایی نشان دهنده سردرگمی آنها در تصمیم‌گیری و قطعیت نیافتن اراده آنها برای تغییر وضعیت موجود است.