افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
غربی‌ها باید برگردند و تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ماهم بازخواهیم گشت ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ؛

غربی‌ها باید برگردند و تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ماهم بازخواهیم گشت

ما همواره هر جا که مقاومت کردیم از عزت مردم ایران دفاع کردیم و یکدست و یکصدا با رهبری حرف زدیم، نتیجه گرفتیم. در گذشته هم از این کارها کردند اما بعد خودشان پیام دادند و دعوت به مذاکره کردند.