افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
دو طرح مهم در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفتند ۲۳ مهر ۱۴۰۰

دو طرح مهم در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفتند

گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در اجرای ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس همزمان باطرح اصلاح فوری هیئت نظارت و رفتار نمایندگان در دستور کار قرار دارند.