افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
منابع توسعه حمل و نقل عمومی تعیین و اجرای آن تکلیف شود ۲۳ دی ۱۳۹۹
پيرهادي در نامه اي به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خواستار شد

منابع توسعه حمل و نقل عمومی تعیین و اجرای آن تکلیف شود

با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهرها، پیشنهاد می شود در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.