افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
برای حل مشکلات معیشتی و فرهنگی ، در وهله اول باید عدالت را اجرا کنیم ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد ؛

برای حل مشکلات معیشتی و فرهنگی ، در وهله اول باید عدالت را اجرا کنیم

قاچاق کالا و ارز، ویژه خواری و رانتخواری از محل ضعف در نظارت به وجود آمده که اگر تقویت شده و به صورت دقیق تر انجام شود، منابع به جای اشخاص و اهداف شخصی و منطقه ای به سمت حل مشکلات کلان کشور می رود.