افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
هادی؛فروغ هدایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

هادی؛فروغ هدایت

پانزدهم ذی الحجه نیز گذشت، شاید در طول سال فقط در این روز بتوان از طریق رسانه ها یا دستگاه های تبلیغات دینی نام امام هادی (ع)را به روشنی شنید.