افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
انگلیسی‌ها بدنام‌تر از آن هستند که بخواهند به عنوان مدافع ملت ایران خود را قلمداد کنند ۰۳ آذر ۱۴۰۰
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی :

انگلیسی‌ها بدنام‌تر از آن هستند که بخواهند به عنوان مدافع ملت ایران خود را قلمداد کنند

انگلیسی‌ها همان‌هایی هستند که رژیم جعلی صهیونیستی را ایجاد کردند و این رژیم کودک‌کش را به جان ملت‌های منطقه انداختند.