افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
نگرانی جدید آمریکا همگرایی چین با روسیه در اوکراین؟ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

نگرانی جدید آمریکا همگرایی چین با روسیه در اوکراین؟

شواهد جدید نشان می‌دهند که آنچه کابوس آمریکا بود در اوکراین در حال محقق شدن است.