افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
مردم ما شایسته زندگی بهتر و رفاه بیشتر و آرامشی پایدارتر هستند ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
رئیس خانه احزاب ایران ؛

مردم ما شایسته زندگی بهتر و رفاه بیشتر و آرامشی پایدارتر هستند

امروز مردم ما مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و کسی که رییس جمهور می شود باید برای اصلاح امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی برنامه داشته باشد و بتواند مردم را به آینده ای بهتر امیدوار کند.