افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
مردم به دنبال فردی برای ریاست جمهوری هستند که بتواند اقتدار را به قوه مجریه بازگرداند ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
دبیرکل شورای هماهنگی حزب الله عنوان کرد ؛

مردم به دنبال فردی برای ریاست جمهوری هستند که بتواند اقتدار را به قوه مجریه بازگرداند

به نظر میرسد نامزد اصولگرای انقلابی، بهتر از نامزد نئواصولگرا مثمر ثمر خواهدبود.لازم به ذکراست که درحالت اول یعنی در رقابتی شدن انتخابات ۱۴۰۰، نامزد نئواصولگرا موفق تر خواهدبود.