افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
امروز بیش از هر زمان دیگری می توانیم دست دشمن متجاوز را قطع کرده و پای آنها را از منطقه ببریم ۲۸ دی ۱۳۹۹
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد؛

امروز بیش از هر زمان دیگری می توانیم دست دشمن متجاوز را قطع کرده و پای آنها را از منطقه ببریم

امروز همه کسانی که در زمینه های سیاسی و نظامی خبرگی دارند، می دانند جمهوری اسلامی ایران، کشوری مستقل، مقتدر و توانمند در حوزه نظامی و دفاعی است.