افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
با پشت کردن به اقتصاد جهانی و محدود کردن اقتصادمان نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم ۱۵ مهر ۱۴۰۰
معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد

با پشت کردن به اقتصاد جهانی و محدود کردن اقتصادمان نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم

امروز اقتصاد ما نه بر مبنای آزاد است، نه بر مبنای دولتی است و نه تعاونی، یک رویکرد مشخصی نداریم که بدانیم مولفه اقتصاد ایران بر مبنای کدام یکی اصولش است؟