افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
رئیس جمهور نظامی  به صلاح کشور نیست/گذشته پاکستان و ترکیه تداعی می‌شود ۰۳ آذر ۱۳۹۹
انتقاد تند مطهری از ایده رئیس جمهور نظامی ؛

رئیس جمهور نظامی به صلاح کشور نیست/گذشته پاکستان و ترکیه تداعی می‌شود

نظامی کارش ورود در عالم سیاست نیست. هرکسی باید کار خود را انجام دهد. تداخل مسوولیت‌ها در یکدیگر به صلاح کشور نیست.