افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا مصداق تحقیر کارگران هستند ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
رئیس فراکسیون اصناف مجلس در گفتگو اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛ ؛

قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا مصداق تحقیر کارگران هستند

در شرایطی که بازار کار ثبات ندارد، کسی که مورد تهدید قرار می‌گیرد نیروی کار است و امروز کارگران بسیاری بدون قرارداد و هیچ برنامه‌ای کار می‌کنند.