افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
۲۹ تیر ۱۳۹۹
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد ؛

ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به مسئله قرادادهای سفید امضای کارگران

متأسفانه برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می‌گیرند این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبال او امضا نمی‌کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از زیربار مسئولیت‌هایش است.