افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
مرزهای جغرافیایی جهان ترک گسترده تر از کشورهای مستقل ترک است ۲۲ آبان ۱۴۰۱
سخنان تحریک امیز الهام علی اف:

مرزهای جغرافیایی جهان ترک گسترده تر از کشورهای مستقل ترک است

دولت آذربایجان توجه ویژه ای به حمایت از حقوق، آزادی ها و امنیت آذربایجانی های مقیم خارج از کشور دارد.