افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
ایستادگی و مقاومت و عزتی که امروز ایران دارد نتیجه دفاع مقدس است /هیچ دولتی جرئت آسیب زدن به انقلاب را ندارد ۳۰ دی ۱۳۹۹
سرلشکر جعفری:

ایستادگی و مقاومت و عزتی که امروز ایران دارد نتیجه دفاع مقدس است /هیچ دولتی جرئت آسیب زدن به انقلاب را ندارد

دفاع مقدس یک جنگ به تمام معنا مردمی، اعتقادی و به روش انقلابی بود که دفاع ما را، دفاع مقدس کرد و همین مردم نابرابری در جنگ را جبران کردند.