افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
ظرف ۲۴ آینده روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها را با تصمیم ملی که اتخاذ می‌شود ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
رئیس ستاد کل نیروزهای مسلح کشور ؛

ظرف ۲۴ آینده روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها را با تصمیم ملی که اتخاذ می‌شود

نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا (ع) نیرو‌های مسلح برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا برگزار شد.