افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
کارشکنی ها گروه های جهادی را از حرکت خدمت به ملت باز ندارد ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
آیت الله علوی گرگانی :

کارشکنی ها گروه های جهادی را از حرکت خدمت به ملت باز ندارد

هیچ گاه نباید کارشکنی ها و سنگ اندازی ها، گروه های جهادی را از حرکت در مسیر پرتلاطم خدمت به ملت باز دارد.