افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
وضعیت ریاست پژوهشکده پولی و بانکی پس از دستگیری دیواندری چه خواهد شد؟ ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

وضعیت ریاست پژوهشکده پولی و بانکی پس از دستگیری دیواندری چه خواهد شد؟

باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان بانک مرکزی به فکر انتخاب سرپرست و رئیسی جدید برای این پژوهشکده می‌افتند یا این متهم در بند را به عنوان سکاندار پژوهشکده پولی و بانکی نگه می‌دارند.