افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا خود ویروس را دست‌کاری و آلوده کرده‌اند؛ در این شرایط چگونه به آنها اعتماد کنیم؟ ۱۲ دی ۱۳۹۹
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران ؛

شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا خود ویروس را دست‌کاری و آلوده کرده‌اند؛ در این شرایط چگونه به آنها اعتماد کنیم؟

اگر من بخواهم خطاب به همه مردم حرفی بزنم به دخالت در کار وزارت بهداشت و درمان متهم می‌شوم، امابه پاسدارانی که با من کار می‌کنند توصیه‌هایی می کنم و کسی نمی‌تواند به من بگوید که دخالتی در کارش کردم.ا