افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
اسرائیل در باتلاق توافق پکن ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
امیرحسین عصاریان برای بهارستان آنلاین نوشت:

اسرائیل در باتلاق توافق پکن

افول قدرت ایالات متحده به سرعت دنیا را به سوی قرن جدید چینی به پیش می برد و توافقات میانجیگرانه چین نشان دادکه دیگر دیپلماسی آمریکایی در سایه دیپلماسی قرن چینی قرار دارد.