افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
۱۱ میلیون نفر در کشور حدوداً ۳۰۰ میلیون گردش مالی دارند ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران:

۱۱ میلیون نفر در کشور حدوداً ۳۰۰ میلیون گردش مالی دارند

دولت سیزدهم معتقد است با این کار یارانه هایی که پیش از این قشر ثروتمند جامعه از آن استفاده می کردند به دست قشر ضعیف تر جامعه می رسد.