افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
شعارهای من در انتخابات آینده ، فرصت زندگی ، مدارا با مردم و زیر میز زدن است ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
رئیس اسبق سازمان صداوسیما و کاندیدای احتمالی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ ؛

شعارهای من در انتخابات آینده ، فرصت زندگی ، مدارا با مردم و زیر میز زدن است

جریان‌هایی از قبیل اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در طول این سال‌ها یک پوست خربزه پیش پای ملّت و حتی نخبگان ما بوده اند و تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب - اصول‌گرا مثل بختک روی مردم افتاده است.