افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
با توجه به بحث مردمی سازی اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که قشر مستضعف و کم درآمد جامعه کمترین آسیب را ببینند ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس فراکسیون مناطق محروم :

با توجه به بحث مردمی سازی اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که قشر مستضعف و کم درآمد جامعه کمترین آسیب را ببینند

از دولت می خواهیم که با توجه به آزادسازی قیمت ها و افزایش قیمت برخی اقلام ضروری مردم با برنامه ریزی دقیق و درست شرایطی را ایجاد نماید تا قشر محروم و مستضعف و کم درآمد جامعه آسیب نبینند.