افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
سیاست های آمریکا تغییر ناپذیر است و نباید برای رفع مشکلات اقتصادی به آمریکا دل بست ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار وزیر صمت:

سیاست های آمریکا تغییر ناپذیر است و نباید برای رفع مشکلات اقتصادی به آمریکا دل بست

امروز کشور علی رغم وجود تحریم ها روی پای خودش مانده و بحمدالله پیشرفت هایی نیز داشته است؛ وقتی کشور در این دوران بسیار سخت توانست روی پای خود بایستد، هم اکنون نیز خواهد توانست.