افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
دسته گل غیرانقلابی مجلس و اقدام غیرمردمی دولت! ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
قادر نصیری ترزنق

دسته گل غیرانقلابی مجلس و اقدام غیرمردمی دولت!

علت و چرایی مخالفت اکثریت مجلس مدعی مفتخر به انقلابی و دولت مردمی با افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه ای که تعداد جمعیت برخی از آنها حتی بیشتر تعداد جمعیت برخی از استان های کشوراست، چیست؟