افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
 نقش حسن رعیت، دوست و همراه بابک زنجانی، در پرونده اختلالات صنعت خودرو ؟ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو ؛

 نقش حسن رعیت، دوست و همراه بابک زنجانی، در پرونده اختلالات صنعت خودرو ؟

سید‌‌حسن میرکاظمی آن‌طورکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس آمده است، شرکت‌های متعلق به او قطعات وارداتی را صرفا پس از بسته‌بندی، 15 تا 20 درصد گران‌تر به ایران‌خودرو می‌‎فروختند.