افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
با وضعیت موجود شاید در ده سال آینده نیز توان افزایش تولید را نداشته باشیم ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

با وضعیت موجود شاید در ده سال آینده نیز توان افزایش تولید را نداشته باشیم

با توجه به تحریم ها و عدم جذابیت سرمایه گذاری برای خارجی ها، بایستی به سمت جذب و هدایت سرمایه های داخلی حرکت کنیم.