افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
دشمنان حتما در محاسبات خود توان برتر موشکی و پهبادی ما را لحاظ کنند ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
نایب رئیس كمیسیون امنیت مجلس آ

دشمنان حتما در محاسبات خود توان برتر موشکی و پهبادی ما را لحاظ کنند

متخصصان جوان و سخت كوش داخلی ما با روحیه جهادی خود توانسته اند صنایع موشكی و دفاعی كشور را به مرزهای خودكفایی برسانند.