افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
منظور مجلس از نامگذاری قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران چیست؟ ۲۳ آذر ۱۳۹۹
علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

منظور مجلس از نامگذاری قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران چیست؟

وقتی رئیس جمهور احکام موجود در این قانون را عملیاتی نماید ، نتيجه گرفته می شود که ایران هیچ تعهدی در قبال توافقنامه برجام نخواهد داشت و اصولا دیگر برجامی در بین نیست؟!!!