افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
بزرگترین مشکل ما اظهار نظر افراد غیرمرتبط در دولت است/نباید اطلاعات غلط به مردم بدهند ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ؛

بزرگترین مشکل ما اظهار نظر افراد غیرمرتبط در دولت است/نباید اطلاعات غلط به مردم بدهند

اینکه در صداوسیما اعلام می کنند خانواده چند نفری از یارانه اش مبلغی هم اضافه می آورد دروغ است.