افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
نه نمایندگان مجلس و نه دولت هیچ برنامه مشخصی برای بهبود اوضاع کارگران ندارند ۲۰ مهر ۱۴۰۱
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی

نه نمایندگان مجلس و نه دولت هیچ برنامه مشخصی برای بهبود اوضاع کارگران ندارند

امروز کارگر امنیت شغلی ندارد، کارگر معیشت ندارد، کارگر مسکن ندارد و بنابراین کارگر حالش خوب نیست. نه نمایندگان مجلس و نه دولت نیز برنامه مشخصی برای بهبود این اوضاع ندارند.