افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023
دولت با بخش هایی از مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مخالف است ۱۱ آبان ۱۴۰۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

دولت با بخش هایی از مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مخالف است

امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به لایحه افزوده شد، رسیدگی کند. در حد توان دولت مشکلی برای اجرای این لایحه نداریم.