افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
مخالفت با پیشنهاد میانگین حقوق ۳ سال آخر برای بازنشستگی ۱۳ دی ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

مخالفت با پیشنهاد میانگین حقوق ۳ سال آخر برای بازنشستگی

ما مبلغ وام ازدواج بر این اساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ عدد ۱۵۰ میلیون تومان برای زوج و زوجه بود که مجموعاً ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود.