افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
تحقق وعده رئیس قوه قضائیه برای اتمام بررسی لایحه تامین امنیت زنان ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
رئیس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد ؛

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه برای اتمام بررسی لایحه تامین امنیت زنان

بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه به پایان رسیده و اصلاحات به گونه ای در آن اعمال شده است که تامین کننده نظر این قوه بوده و در نهایت به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داده شده است.