افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
احزاب باید در عرصه انتخابات فعال شوند و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از معرفی کاندیداها را بپذیرند ۰۳ مهر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد ؛

احزاب باید در عرصه انتخابات فعال شوند و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از معرفی کاندیداها را بپذیرند

حزب باید دارای اساسنامه و مرامنامه باشد و مواضع خود را نسبت به اتفاقات جامعه به طور شفاف بیان کند. این شفافیت موجب می شود مردم نسبت به حزب شناخت پیدا کنند.

مجلس در حوزه انتخابات آماده همکاری با دولت است ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبر داد ؛

مجلس در حوزه انتخابات آماده همکاری با دولت است

هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای نباید در قانون انتخابات وجود داشته باشد و باید همه مسائل مرتبط با حوزه انتخابات شفاف باشد