افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
«لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به کمیته آسیب‌های اجتماعی رفت ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد ؛

«لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به کمیته آسیب‌های اجتماعی رفت

در حال حاضر این لایحه به کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی رفته است تا جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در قالب گزارش در جلسه کمیسیون ارائه شود.