افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
سردار سلیمانی خودش را به عنوان سرباز امام خامنه ای (مدظله) توصیف می کرد و عاشقش بود ۱۰ دی ۱۳۹۹
زینب سلیمانی:

سردار سلیمانی خودش را به عنوان سرباز امام خامنه ای (مدظله) توصیف می کرد و عاشقش بود

حاج قاسم مقاومت را در لبنان و عراق و سوریه و فلسطین و حتی ایران بنا نهادند و به آن قدرت و انسجام دادند.