افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
از اوضاع ناراضی هستیم/مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ انتظار تغییر دارند/از مسئولین تصمیم گیری خاصی دیده نمی‌شود ۰۷ دی ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلیدشیعیان در دیدار با دکتر قالیباف عنوان کردند؛

از اوضاع ناراضی هستیم/مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ انتظار تغییر دارند/از مسئولین تصمیم گیری خاصی دیده نمی‌شود

مردم می گویند چرا تذکر نمی دهید، اما ما مکرر تذکر می دهیم ولی صداوسیما پوشش نمی دهد؛ حتماً مصلحتی دارد.