افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
گسل مشا فعال شده است ۲۵ تیر ۱۳۹۹
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد :

گسل مشا فعال شده است

البته این گسل فعالیت داشت اما فعالیت آن بیشتر شده و نیاز است که ما بدانیم وضعیت لرزه خیری آن چقدر است. در همین راستا نیز کارهای مختلفی در مورد زلزله انجام شده که یکی از آنها سامانه هشدار سریع زلزله است.