افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
تعیین هر ضرب‌الاجلی برای توافق بدون رفع تحریم ها مورد پذیرش نیست ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
روایت  نماینده مردم تهران از پیش نویس توافق احیای برجام:‌

تعیین هر ضرب‌الاجلی برای توافق بدون رفع تحریم ها مورد پذیرش نیست

در متن قرارداد سخنرانی رئیس جمهور آمریکا به عنوان تضمین قرار گرفته و راستی آزمایی رفع تحریم نیز به جای ایران به آمریکا سپرده شده است!