افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس ارائه شد ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین ؛

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس ارائه شد

در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست های ایران جهت توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد.