افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
تغییر ساعت رسمی کشور به نفع کشور است/ مجلس نباید به این مسأله ورود می‌کرد ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
عضو هیأت رئیسه مجلس :

تغییر ساعت رسمی کشور به نفع کشور است/ مجلس نباید به این مسأله ورود می‌کرد

اگر قانونی به ضرر کشور باشد باید آن را اصلاح می‌کردیم و گرنه نباید تغییر خاصی در آن ایجاد می‌شد.