افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
خدا به ما عقل داده؛ کسی نمی‌تواند برود وسط سیل و بگوید من نمی‌ترسم؛ خب نترس؛ وایسا تا آب تو را ببرد ۱۶ مهر ۱۳۹۹
واکنش روحانی به لغو جلسه سران قوا و حضور قالیباف در بیمارستان:

خدا به ما عقل داده؛ کسی نمی‌تواند برود وسط سیل و بگوید من نمی‌ترسم؛ خب نترس؛ وایسا تا آب تو را ببرد

زلزله آمده و همه جا را می لرزاند. می گوید می ترسی زیر این سقف باشی؟ می گوید من نمی ترسم و زیر این سقف می ایستم؛ خب نترس، بایست تا آوار بیاید روی سرت.