افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
دوستانم اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌کنند  / به من مربوط نیست که شما چنین دوستانی ندارید ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
دومین دادگاه اکبر طبری ؛

دوستانم اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌کنند / به من مربوط نیست که شما چنین دوستانی ندارید

اکبر طبری در دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم؛ موارد اتهامی اغلب متهمان، ارتباطی به من ندارد. این پرونده سازی‌ها و افترا‌ها مربوط به ۱۰، ۱۵ سال گذشته است؛ اکثر آن‌ها مختومه شده است.