افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
به روسیه و انگلیس یادآوری می کنم امروز  اوت ۲۰۲۱ است، نه اوت ۱۹۴۱ و نه دسامبر ۱۹۴۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
در واکنش به عکس توهین آمیز سفیران لندن و مسکو در تهران؛

به روسیه و انگلیس یادآوری می کنم امروز اوت ۲۰۲۱ است، نه اوت ۱۹۴۱ و نه دسامبر ۱۹۴۳

استقلال ایران هرگز نمی‌تواند موضوع تصمیمات سفارت‌ها و قدرت‌های خارجی باشد