افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
واکنش آمریکا به قطع فعالیت‌ دوربین‌های فرا‌پادمانی آژانس اتمی ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

واکنش آمریکا به قطع فعالیت‌ دوربین‌های فرا‌پادمانی آژانس اتمی

مبنای این کار هم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است.