افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
۶۰ هزار سرباز اوکراینی در نزدیکی لوهانسک و دونتسک سنگر گرفته‌اند ۰۲ اسفند ۱۴۰۰
وزیر دفاع روسیه

۶۰ هزار سرباز اوکراینی در نزدیکی لوهانسک و دونتسک سنگر گرفته‌اند

از نظر تسلیحات، پرتابگرهای توچکا یو، ۳۴۵ تانک، ۲۱۶۰ خودروهای نظامی، ۸۲۰ گلوله توپ و خمپاره، ۱۶۰ دستگاه راکت انداز و مسلسل در نزدیکی این دو جمهوری جابجا شده است.